Artikel 1: Aard van de overeenkomst

Je hebt een overeenkomst afgesloten met ReSeth vof. De aard van deze overeenkomst is dat je Team ReSeth inhuurt voor:

  • Het geven van trainings- en voedingsadviezen
  • Het samenstellen van jouw trainingsprogramma
  • Het begeleiden van dit trainingsprogramma

Artikel 2: Aansprakelijkheid

Het is bij jou bekend dat je je hebt ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten. Zoals gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van conditie- en trainingsapparatuur. Deze zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door Seth Dorenbos.

Je bevestigt hierbij dat je een goede lichamelijke conditie hebt en dat je geen medische indicaties of medicaties hebt die deelname aan dit programma beperkt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Team ReSeth over medisch advies, medische indicaties of medicatie. Medisch advies kun je inwinnen bij je eigen huisarts of behandelend arts.

Team ReSeth gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.

Team ReSeth aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training of andere activiteiten verzorgt door Team ReSeth of door de club waar de training plaats vindt.

Je bent in goede gezondheid. Twijfel je over je gezondheidstoestand? Laat dan vooraf een medische sportkeuring doen. Dit kan bij Medische Keuring aan de Wijnhornsterstraat 196 in Leeuwarden, www.adres.nl, 0512- 584060. De meeste ziekenfondsverzekeringen vergoeden dit 1 keer per jaar.

Je volgt de aanwijzingen van Team ReSeth of een andere medewerker van de sportschool op over het gebruik van apparatuur. Als je niet bekend bent met de werking van een apparaat, vraag je eerst instructies aan Team ReSeth voordat je het apparaat gebruikt.

Artikel 3: Prijzen, betalingen en lidmaatschap

Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze Personal Training inhuurovereenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is.

Trainingen dien je per factuur te voldoen op IBAN-nummer NL20RABO0305665804 ten name van ReSeth. Betalingen die zijn gedaan, worden niet gerestitueerd.

Je begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden gelden voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst.

Je erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet worden voltooid. Voor Sixpacksessies specifiek geldt dat deze 2 maanden houdbaar zijn en binnen die periode in te halen zijn. Na twee maanden zonder gebruik verlopen de sessies.

Artikel 4: Annulering, niet of te laat komen

Je erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur vooraf telefonisch of per e-mail moeten worden gemeld aan Team ReSeth.

Je begrijpt dat je geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is jouw verantwoordelijkheid om je Personal Training afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

Je begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats beginnen en eindigen. Je erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Je begrijpt dat je training wordt geannuleerd als je meer dan 15 minuten te laat bent, en dat deze training wordt aangerekend. Je erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Je begrijpt dat er geen halve trainingen worden gegeven vanwege enige vertragingen.

Share via
Send this to a friend